Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Όταν ξεχνιούνται οι άνθρωποι, εξαφανίζονται δισεκατομμύρια

του Γιαν Λε Γκαλές

Πηγή: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι συχνά ο μεγάλος ξεχασμένος των επιχειρηματικών εξαγορών και συγχωνεύσεων (Μ&Α). Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η έκθεση της εταιρείας συμβούλων «Χιούιτ και συνεταίροι» (HEW) υπό τον τίτλο «επιτυχημένες Μ&Α: ο ρόλος-κλειδί του ανθρωπίνου κεφαλαίου». Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης (που εξέτασαν 96 μεγάλες επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων 40 ευρωπαϊκών- που τη διετία 2007-2008 πραγματοποίησαν εξαγορές και συγχωνεύσεις ύψους 568 δις δολαρίων -405 δις ευρώ), το 78% των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν πως δεν πέτυχαν όλους τους βασικούς στόχους που είχαν θέσει πριν τις Μ&Α. Στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η απογοήτευση φθάνει στο 83%.
Βασικό αίτιο για αυτή την αποτυχία είναι η παραμέληση του ανθρώπινου παράγοντα. Όπως φαίνεται, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων δίνουν υπέρμετρη προτεραιότητα στις οικονομικές, νομικές και επιχειρησιακές διαστάσεις των Μ&Α, με αποτέλεσμα να παραμελούν την ανθρώπινη διάστασή τους. «Οι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού δεν κατορθώνουν να επιβάλουν την παρουσία τους ως σημαντικοί παράγοντες στις Μ&Α. Δε "βαραίνουν" όσο πρέπει στις αποφάσεις των εταιρειών τους», εξηγεί ο Στέφαν Βάμος (Stephan Vamos) υπεύθυνος για την Ευρώπη του τομέα συγχωνεύσεων-εξαγορών και οργανωσιακών αναδομήσεων της HEW.
Κατά τη διάρκεια της φάσης της αξιολόγησης (της λεγόμενης «due diligence») που προηγείται της ολοκλήρωσης της Μ&Α, όπως και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι υπεύθυνοι θεωρούν τους υπαλλήλους τους ως «αμελητέο παράγοντα» των επιχειρήσεών τους. Αυτή η παραμέληση είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη: μόνο το 7% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απευθύνονται συχνά στους υπευθύνους διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού τους προκειμένου να επιλέξουν την επιχείρηση-εταίρο τους στη διαδικασία M&A, ενώ ο σχετικός παγκόσμιος μέσος όρος φθάνει το 36%.
Η ολιγωρία αυτή στοιχίζει ακριβά. Οι ζημιές εκδηλώνονται μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς ή της συγχώνευσης, με τη φυγή των χαρισματικών εργαζομένων. «Το κόστος της κακής διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού κατά τη διάρκεια μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης μπορεί να φθάσει μεταξύ 5% και 15% του συνολικού κόστους της επιχείρησης», αναλύει ο Στέφαν Βάμος. Υπολογίζεται έτσι πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ζημιώθηκαν εξ αυτού και μόνο του λόγου σχεδόν κατά 12.5 δις ευρώ, το διάστημα 2007-2008.
Η κατάσταση πάντως αυτή φαίνεται πως αλλάζει σιγά-σιγά: «οι επιχειρήσεις με εμπειρία σε εξαγορές και συγχωνεύσεις συμπεριλαμβάνουν στους σχεδιασμούς τους πολύ περισσότερα δεδομένα», συνεχίζει ο Στέφαν Βάμος. «Πάντως και στον τομέα αυτόν, το μέγεθος της επιχείρησης παίζει καίριο ρόλο: οι μεγάλες εταιρείες που έχουν παγκόσμια παρουσία, προοδεύουν πολύ περισσότερο, καθώς διαμορφώνουν "κανόνες καλής συμπεριφοράς" τους στις M&A. Αντιθέτως στις μεσαίες επιχειρήσεις η σχετική τεχνογνωσία είναι συχνά υπόθεση ενός και μόνου στελέχους».
Για να πραγματοποιηθεί πραγματική πρόοδος, ο τομέας διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού θα πρέπει να παίζει βασικό ρόλο στην διαδικασία M&A. «Είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν οι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού να διοχετεύουν στους οργανωσιακούς και διοικητικούς υπευθύνους τις όποιες πληροφορίες διαθέτουν για τους οργανωσιακούς κινδύνους ή το κόστος που ενδεχομένως φοβούνται από την M&A... Η βασική δυσκολία που έχουν να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού είναι να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιούν σωστά τα μεθοδολογικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να κοστολογήσουν την ικανότητα να κρατηθούν στην επιχείρηση οι ικανοί υπάλληλοι, τον εντοπισμό όσων διαθέτουν ηγετικά προσόντα, τη δυνατότητα να εμπνέονται οι ομάδες των εργαζομένων τους», καταλήγει ο Στέφαν Βάμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: