Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Τι είναι τα μιμίδια;

Πηγή: Focus Πέμπτη 3 Αυγούστου 2006

Mιμίδιο είναι η βασική μονάδα πολιτισμικής κληρονομιάς. Πρόκειται για όρο που εισηγήθηκε ο κοινωνιοβιολόγος Pίτσαρντ Nτόκινς το 1976 κατ' αναλογία προς το γονίδιο, βασική μονάδα γενετικής πληροφορίας που κληροδοτείται από τους γονείς στα παιδιά.
Ένα μιμίδιο είναι η υποθετική μονάδα-φορέας της πολιτισμικής κληρονομικότητας, η οποία ως μέσο διάδοσης χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο για να εγγράφει τις πληροφορίες που διαθέτει προκειμένου να αναπαραχθεί και να διαδοθεί -με τα βιβλία ή τα ΜΜΕ- όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως κάνει ένα κοινό παράσιτο.
Έτσι οι ποικίλες εκφάνσεις του πολιτισμού διαδίδονται ανάμεσα σε πολλά άτομα όπως διαδίδεται μια επιδημία. Με άλλα λόγια, η πολιτισμική πληροφορία μεταβιβάζεται από νόηση σε νόηση με τη μορφή μίμησης, γεγονός που επιτυγχάνεται χάρη σε ενιαίους και συνεκτικούς βασικούς φορείς της που ονομάζονται μιμίδια.
Ανάμεσα σ' ένα γονίδιο και σ' ένα μιμίδιο υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά: το γονίδιο είναι μια βιολογική οντότητα μετρήσιμη και επιστημονικά προσδιορισμένη. Το μιμίδιο, αντίθετα, έχει μεταφορική σημασία, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές και διαφορετικές έννοιες, όχι όμως σε πράγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: