Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Δυστυχισμένα τα Ελληνόπουλα

της Λήδας Παπαδοπούλου

Τα παιδιά στην Ολλανδία και στις σκανδιναβικές χώρες είναι τα πιο χαρούμενα στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια κατάταξη 29 χωρών που προέκυψε από έρευνα του βρετανικού Πανεπιστημίου του Γιορκ για την παιδική ευημερία και στην οποία η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση.
Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό της βρετανικής οργάνωσης «ομάδα δράσης κατά της παιδικής φτώχειας» (CPAG) και βασίζεται σε 43 κριτήρια που χωρίζονται σε επτά διαφορετικούς τομείς:
• υγεία,
• υποκειμενική ευημερία,
• υλικοί πόροι,
• εκπαίδευση,
• προσωπικές σχέσεις,
• συμπεριφορά και κίνδυνοι,
• στέγαση και περιβάλλον.
Τα στοιχεία είναι του 2006 και αφορούν πλήθος κριτηρίων όπως είναι η παιδική θνησιμότητα, οι ασθένειες, η παχυσαρκία, το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή στέγη, το επίπεδο της εκπαίδευσης και η ακαδημαϊκή επιτυχία, οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά στην καθημερινότητά τους, οι σχέσεις τους με τους γονείς, δασκάλους και συμμαθητές τους κ.ά. Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι η φτώχεια επηρεάζει κάθε πλευρά της ευημερίας και αποτελεί μείζον εμπόδιο στην επίτευξή της.
Στην κατάταξη του «δείκτη παιδικής ευημερίας» ευρωπαϊκών χωρών, όπως ορίστηκε από τους ερευνητές, η Ολλανδία έρχεται πρώτη και ακολουθούν η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Φινλανδία και η Δανία.
Η Κύπρος βρίσκεται στη 12η θέση, ενώ τις τελευταίες πέντε κατέχουν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Μάλτα (29η). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κατάταξη της Βρετανίας στην 24η θέση, ακριβώς μετά την Ελλάδα και πολύ χαμηλότερα από τη Γερμανία (8η), την Ιρλανδία (9η), την Ισπανία (13η) και τη Γαλλία (15η).
Το χαμηλό σκορ της Βρετανίας, που στην προηγούμενη αντίστοιχη κατάταξη είχε μάλιστα έρθει τελευταία, αποδίδεται στον μεγάλο αριθμό παιδιών που ζουν σε οικογένειες ανέργων, στο χαμηλό επίπεδο του περιβάλλοντος διαβίωσης, στο μικρό ποσοστό παιδικών εμβολιασμών και στη σχετική αδυναμία των παιδιών να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: