Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Λάμπες Οικονομίας: η Δολοφονία τής Υγείαςγράφει ο Χρήστος Μουσουλιώτης

Ευρύτατες οι βλάβες από την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση: Επιληψία, ημικρανίες, διαβήτης, δερματικά προβλήματα, πολλαπλή σκλήρυνση, καρκίνος...
Εκατοντάδες έως χιλιάδες επιστημονικές εργασίες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι προκαλούνται κάθε είδους βλάβες στην ανθρώπινη υγεία από την ηλεκτρομαγνητι­κή ακτινοβολία. Ακόμα και οι «αθώες» ηλεκτρονικές και ηλεκτρομαγνητικές συσκευές, που βρίσκονται σε κάθε οι­κία έχουν τη δυνατότητα να καταστρέφουν το DNA, όπως διακρίνεται σαφώς από την ανωτέ­ρω φωτογραφία η οποία προέρχεται από πανεπιστημιακό εργαστήριο.
Οι καταναγκαστική εισαγωγή των λαμπτήρων «οικονομίας» σε κάθε σημείο όπου θα υπάρ­χει εστία τεχνητού φωτός, επιβαρύνει σε ασύλληπτα επίπεδα την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση κάθε νοικοκυριού. Αυτά τα «πράσινα» περιβαλλοντικά «αγγελάκια» εκτός των κινδύνων που εμπεριέχουν, λόγω τού υδραργύρου και των τοξικών ηλεκτρονικών τους που θα μείνουν στο περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια, εκπέμπουν, ταυτόχρονα με το «άρρωστο» φως τους, ποικίλες
Στη φωτογραφία διακρίνονται φυσιολογικά κύτταρα να εμφανίζουν πολύ μικρές βλάβες. Στην κάτω φω­τογραφία διακρίνονται κύτταρα που εκτέθηκαν σε μικροκυματική ακτινοβολία, με ορατά τα “θραύσματα” υλικού τους, που μοιάζουν σαν ουρά κομήτη. Η συ­γκλονιστική ανακάλυψη δείχνει ότι η μικροκυματική ακτινοβολία προκαλεί βλάβες στο DNA όπως η ραδι­ενέργεια. Πραγματοποιήθηκε το 2005 από τον καθη­γητή βιοτεχνολογίας Henry Lai τού Πανεπιστημίου τής Ουάσιγκτον. http://www.washington.edu/alumni/ columns/march05/wakeupcall01.html
ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, εξαιρετικά επικίνδυνες, οι οποίες δεν υφίστανται στους λα­μπτήρες πυράκτωσης. Από την άλλη μεριά οι επιστήμονες ογκολόγοι βλέπουν διπλασιασμό των κρουσμάτων καρκίνου, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσουν την τεράστια αύξηση.(1)
Η SCENIHR, η επιτροπή των ειδικών, που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ερευνήσει το ζήτημα των παρενεργειών στην υγεία από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκαλούν προβλήματα υγείας στο γενικό πληθυσμό, χωρίς να προ­χωρήσει σε ουδεμία εργαστηριακή ή πληθυσμιακή έρευνα. Βασίστηκε απλά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για να μας πει ότι είναι δυνατό να προκληθούν προβλήματα υγείας «στη χειρό­τερη των περιπτώσεων» από την ακτινοβολία υπεριώδους και μπλε φωτός των υδραργυρικών λυχνιών «οικονομίας» σε 250.000 Ευρωπαίους πολίτες.(2)
Ακριβώς έτσι. Με άνεση σχεδόν κυνική, γράφουν στα παλιά τους παπούτσια τεράστιο αριθ­μό πολιτών αθωώνοντας τις μοντέρνες υδραργυρικές λάμπες, οι οποίες στην πορεία, μετά την ευρεία εφαρμογή τους, είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι προκαλούν σοβαρότερα προβλήματα υγείας, σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, όπως ακριβώς τόνισε ο επιστήμονας(3) που βρήκε μέσω δορυφόρου τής NASA, ότι οι έντονα φωτισμένες περιοχές κατά τη νύχτα, προ­καλούν αύξηση καρκίνων στους κατοικούντες σε αυτές. Στην πορεία αποδείχθηκε το τραγι­κό και κωμικό τής κατάστασης καθώς έπειτα από καταγγελίες πολιτών η Κομισιόν ζήτησε από την SCENIHR να διεξάγει νέα έρευνα για τις «οικονομικές» που είχε αρχικά αποφάνθηκε ότι εί­ναι σχεδόν ασφαλείς. Στο νέο προκαταρκτικό πόρισμά της τα πράγματα αναδύονται εντελώς διαφορετικά...
Η κατάσταση βεβαίως αγγίζει τα όρια τής φαρσοκωμωδίας. Πώς θα φαινόταν σε κάθε άνθρω­πο με κοινό νου, εάν η Κομισιόν ζητούσε από την ίδια επιστημονική επιτροπή να εξετάσει με το ίδιο σκεπτικό, εάν το τσιγάρο προκαλεί προβλήματα υγείας και η SCENIHR ερευνούσε την υπάρχουσα βιβλιογραφία διαπιστώνοντας ότι το τσιγάρο χρησιμοποιείται ευρέως, (όπως και οι λάμπες φθορισμού), και πλήττει μόνο ορισμένες ομάδες ατόμων, που πάσχουν από αλλεργί­ες στον καπνό, από ποικίλα αναπνευστικά προβλήματα, όπως π.χ. άσθμα, και ορισμένες άλλες παθήσεις, όπως φυματίωση, καρκίνο κ.λπ. Σε αυτή την περίπτωση θα κατέληγε στο συμπέρα­σμα ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία τού πληθυσμού το τσιγάρο είναι αβλαβές, αλλά επιδρά δυσμενώς μόνο σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού.
Η SCENIHR (με βάση το ανωτέρω υποθετικό σενάριο) χωρίς να έχει υπόψη της ουδεμία επιδη­μιολογική ή εργαστηριακή έρευνα, θα μπορούσε να εικάσει ότι στη χειρότερη των περιπτώσε­ων το κάπνισμα θα πλήξει 2.000.0000 άτομα στην Ευρώπη, τα οποία ωστόσο με την κατάλλη­λη παρακολούθηση των γιατρών τους, εάν χρησιμοποιήσουν τσιγάρα με μειωμένη νικοτίνη ή ηλεκτρονικά, θα πληγούν ελάχιστα.
Με παρόμοιο τρόπο, εξήχθησαν τα συμπεράσματα τής επιτροπής SCENIHR για τις νέες λά­μπες φθορισμού ή συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (ΣΛΦ), ή όπως λέγονται με τα διαφημιστι­κό τους επίθετα, λάμπες «οικονομίας» ή «εξοικονόμησης» ενέργειας.
Την επιστημονική εγκυρότητα των συμπερασμάτων τής επιτροπής και την αξιοπιστία τής
Κομισιόν, θα έσωζαν, όπως γράφεται και αλλού σε αυτό το βιβλίο, 700 ποντικάκια. Θα μπορούσαν να χωρίζο­νταν σε ομάδες ανά εκατό και να ακτινοβολούνται για τρεις έως έξι μήνες με τα περισσότερα γνωστά είδη λα­μπτήρων φωτισμού.
Στη συνέχεια θα μπορούσε άνετα να συγκριθεί η κα­τάσταση τής υγείας τους, με εκείνη στην οποία βρίσκο­νταν πριν δεχθούν το φως των αντίστοιχων λαμπτήρων. Με δεδομένο ότι όλες οι άλλες συνθήκες νερό, τροφή και περιβάλλον θα ήταν ίδιες, θα εξάγονταν ασφαλή και έγκυρα συμπεράσματα για την ασφάλεια ή όχι πολλών ειδών φωτισμού και τις βλάβες από την αντίστοιχη ηλε­κτρομαγνητική ακτινοβολία που αυτά εκπέμπουν.
Αυτό επιτάσσει η κοινή λογική ότι θα έπρεπε να γίνει και αυτό επιτάσσει η επιστημονική πρακτική. Αντίθετα η Κομισιόν αποφάσισε ότι θα έπρεπε να ελεγχθεί (όχι ερ­γαστηριακά, αλλά βιβλιογραφικά) εάν ορισμένες ομάδες πασχόντων θα πλήττονταν με τη χρήση των λαμπτήρων «οικονομίας» και ζήτησε από την SCENIHR να ερευνή­σει ειδικά και μόνο αυτό το ζήτημα. Προσέξτε... Έρευνα μόνο για ελάχιστες ομάδες ατόμων., οι οποίες έσπευσαν να υποβάλλουν αιτήματα διαμαρτυρίας στην Κομισιόν....
Κατά πόσο οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις απόψεις επιστημονικών επιτροπών;
Χαρακτηριστικό δείγμα τού τρόπου που λειτουργούν παρόμοιες επιτροπές είναι η περίπτωση τής κινητής τη­λεφωνίας. Πριν γίνει ουδεμία έρευνα σε ευρεία κλίμα­κα για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ο πλανήτης βρέθηκε με κεραίες κινητής φυτεμένες σε κάθε σημείο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Εκ των υστέρων ανακα­λύπτουν ότι η ακτινοβολία των κεραιών προκαλεί προ­βλήματα υγείας. Ακολούθως συστήνονται επιτροπές για ελέγξουν - υποτίθεται - το θέμα και να θεσπίσουν κάποια νέα και «όρια ασφαλείας».
Το ίδιο έχει συμβεί με την εισαγωγή των τσιγάρων και κυρίως με τη ραδιενέργεια. Στις αρχές τού 20ού αιώνα χρησιμοποιούσαν πρωτόγονες συσκευές ακτίνων Χ για να απεικονίζονται τα όρια των ποδιών σε απολύτως ακριβές και «θανατερό» μέγεθος για αγορά υποδημάτων!
Ενδεικτικό τής τύφλωσης, που μπορεί να υπάρχει σε κάθε τομέα επιστήμης είναι η «θερα­πεία» με ράδιο, που κάλυπτε προβλήματα καρδιάς ανικανότητα, κατάθλιψη, αρθριτικά, καρκί­νο, υψηλή πίεση, προβλήματα όρασης, φυματίωση και πολλές άλλες ασθένειες.
Σαν τα πρόβατα για σφαγή, Αμερικανοί στρατιώτες παρακολου­θούν από μικρή απόσταση πυρη­νικό τεστ στην έρημο Νεβάδα το 1952. (Η φωτογραφία από το βιβλίο: «Multiple Exposures - Chronicles of the Radiation Age» τής Catherine Caufield. Ακριβώς όπως σήμερα θεωρούμε ανατριχιαστικό αυτό το γεγονός, ίσως μετά από μερικές δε­καετίες θα βλέπουμε τις φωτογραφί­ες των πύργων κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε σπίτια και σχολεία και θα μάς πιάνει ρίγος .
Στην πορεία μπήκαν στην αγορά οι οδο­ντόπαστες με ράδιο, οι κρέμες προσώπου με ράδιο, και οι γερμανικές σοκολάτες με ράδιο, που πωλούνταν ως «αναγεννητικές».
Ο εκδότης τού «American X-Ray Journal» ισχυριζόταν ότι η ραδιενεργός ακτινοβο­λία μπορεί να θεραπεύσει πάνω από 100 ασθένειες.(1)
Από το 1927 ο Hermann Muller(2) απέ­δειξε ότι οι ακτίνες Χ προκαλούν οριστική και κληρονομούμενη βλάβη στις επόμενες γενεές. Για την ανακάλυψή του κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. Ωστόσο οι εμμονές τού ιατρικού κατεστημένου λόγω τής επικρα­τούσας άποψης ότι η ραδιενέργεια θερα­πεύει τα πάντα, δεν σταμάτησαν την ακτι­νοβόληση των πολιτών με το θάνατο.(3)

Ακόμα και λίγο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η ραδιενέργεια υπήρχε παντού, όπως υπάρχει σήμερα η ηλεκτρομαγνη­τική ακτινοβολία. Την πρόσθεταν σε τρό­φιμα, σε υλικά καθημερινής χρήσης, ακό­μα και σε πιάτα για να αστράφτουν. Την ανακάτευαν ακόμα και σε υπόθετα για άν­δρες που έπαιζαν το ρόλο τού σημερινού Βιάγκρα(!) Ένας - παραλίγο - αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, έφτασε στο σημείο να ραντίζει τα χωράφια του με ραδιενεργή σκόνη και βλέποντας τις ντομάτες του να μεγαλώ­νουν σκεφτόταν να ραντίσει τη Γη με ραδι­ενέργεια. Ευτυχώς δεν εξελέγη...(4)
Στη συνέχεια οι Αμερικανοί παρακολου­θούσαν εκ τού σύνεγγυς το θάνατο. Έπαιρναν τις γυναίκες τους για πικνίκ ακόμα και στα αε­ροπλανοφόρα όπου παρακολουθούσαν το μεγαλόπρεπο και φρικιαστικό υπερθέαμα των πυρηνικών δοκιμών. Η επιστημονική ανοησία, ο ξερολισμός κα η διαπλοκή με συμφέροντα αποδεκνύονται επίσης από το γεγονός ότι μετά το μακελειό σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι έχουν

μειωθεί δέκα φορές τα «ασφαλή όρια». Το 2005 μετά τα τελευταία ευρήματα από το πυρηνι­κό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ τέθηκε εκ νέου το ζήτημα εάν πρέπει να κατέβουν και άλλο τα υποτιθέμενα όρια ασφαλείας. Στο μεταξύ, το πυρηνικό λόμπι γέμισε τη Γη με ραδιενέργεια. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν ότι ακόμα και σήμερα τα πορσελάνινα δόντια τους περιέχουν ραδιε­νεργό σκόνη για να γυαλίζουν στο φως,(1) ενώ τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας βρίσκονται παντού.
Τα ραδιενεργά φέρετρα τού Τσερνόμπιλ και τής Φουκουσίμα αποτελούν ακραία δείγματα τής ανημπόριας μας να προστατεύσουμε τη ζωή μας και σαφή απόδειξη τής διαφθοράς των κυβερνήσεων και τής επιστήμης.
Τα υποτιθέμενα όρια ασφαλείας τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Παρόμοια γεγονότα εξελίσσονται σήμερα με τα υποτιθέμενα όρια ασφαλείας τής ηλεκτρο­μαγνητικής ακτινοβολίας. H SCENIHR με διαφορετική σύνθεση ειδικών από εκείνη που εξέτα­σε τις παρενέργειες στην υγεία των λαμπτήρων «οικονομίας», έκρινε ότι δεν πρέπει να μειω­θούν τα όρια ακτινοβολίας! Ωστόσο οι εργασίες που υπάρχουν αποτελούν κόλαφο για αυτές τις αποφάσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια προστασίας των πολυεθνικών και τής δυνατότητας τού στρατιωτικού κατεστημένου να χρησιμοποιεί ασύδοτα κάθε συχνό­τητα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που το βολεύει.
Ο ηλεκτρονικός βομβαρδισμός τής αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα που γινόταν για τρεις περίπου δεκαετίες από τους Σοβιετικούς δεν είχε κάποιο τρωτό σημείο, επειδή οι πράκτορες τής Μόσχας χρησιμοποιούσαν ακτινοβολία μικροκυμάτων, που βρισκόταν στα όρια ασφα­λείας των ΗΠΑ, αλλά πάνω από τα όρια ασφαλείας των Σοβιετικών. Έτσι οι Αμερικανοί έγιναν πειραματόζωα για να μάθουν οι Σοβιετικοί τις επιδράσεις των μικροκυμάτων στην ανθρώπινη υγεία.
1 http://rpd.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/19/1/49
Σύγκριση εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων (βρόμικου ηλεκτρισμού) από λαμπτήρα 60W πυράκτωσης (άνω) και συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού (ΣΛΦ) 15W (κάτω). Η μεγάλη διαφορά εκροής επικίνδυνων συχνοτήτων είναι εμφανής. Από την εργασία που υποβλή­θηκε από την πανεπιστημιακή καθηγήτρια Magda Havas στην επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν, (SCENIHR), η οποία συστάθη­κε για να εξετάσει διαμαρτυρίες συλλόγων πολιτών σχετικά με προβλήματα υγείας από λαμπτήρες «οικονομίας».
Τα όρια ασφαλείας τέθηκαν στις ΗΠΑ με τη βοήθεια τού φυσικού Herman Schwan που υπη­ρέτησε το ναζιστικό καθεστώς εργαζόμενος στο Ινστιτούτο Φυσικής Κάιζερ Βίλχελμ και ανήκε σε εκείνους που σπεύδουν να πηδήξουν στη θάλασσα μόλις το πλοίο που υπηρετούν αρχίζει να βουλιάζει.
Το 1947 έγινε δεκτός στις ΗΠΑ και βρέθηκε σε περίοπτη θέση στο πανεπιστήμιο τής Πενσιλβάνιας και από τότε συνεργαζόταν με την αμερικανική κυβέρνηση σε θέματα άμυνας. Αν και δεν ήταν βιολόγος υπέθεσε (ανοήτως) ότι η θερμότητα ήταν η μόνη επίδραση που έχουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στους ιστούς, πιστεύοντας μηχανιστικά ότι οι ζωντανοί ιστοί δεν είναι διαφορετικοί από τα χοτ-ντογκ που συνήθιζαν να ψήνουν οι άνδρες, που χειρίζονταν τα ραντάρ, με κύματα μικροκυμάτων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπολογίζοντας ότι για να
Πολλαπλή σκλήρυνση σε άνδρα 27 ετών
Στο γράφημα απεικονίζονται οι ποικίλες συνιστώσες τής κατάστασης υγείας ενός ατόμου με πολλαπλή σκλήρυνση. Οι μαύρες στήλες δείχνουν την κατάσταση υγείας του όταν δεν είχαν τοποθετηθεί ειδικά φίλτρα μείωσης τού βρόμικου ηλεκτρισμού, που παράγεται από τις συμπα­γείς λάμπες φθορισμού. Οι στήλες με το γκρι χρώμα αναπαριστούν την κατάσταση τής υγεί­ας μετά την τοποθέτηση φίλτρων, που εξαλείφουν σε μεγάλο βαθμό το βρόμικο ηλεκτρισμό. Όπως φαίνεται σαφώς, κάθε ειδική παράμετρος έχει βελτιωθεί, ενώ πολλές από τις δυσμενείς παραμέτρους εξαλείφονται όταν δεν υπάρχει στο χώρο βρόμικος ηλεκτρισμός. (Magda Havas. Dirty Electricity Elevates Blood Sugar Among Electrically Sensitive Diabetics and May Explain Brittle Diabetes. Electromagnetic Biology and Medicine - http://www.informaworld.com/smpp/ title~content=t713597249
ψηθούν τα λουκάνικα χρειάζεται ισχύς 100.000 microwatts, εκτίμησε αυθαίρετα ότι το όριο ασφαλείας για ανθρώπους θα είναι τα 10.000 microwatts. Αυτό το όριο έγινε αποδεκτό με εξαιρετικά μεγάλη ευχαρίστηση από το στρατιωτικό κατε­στημένο και τη βιομηχανία....
Για να ξαναγυρίσουμε στο ψήσιμο των ζωντανών «λουκά­νικων» - υπαλλήλων τής αμερικανικής πρεσβείας - από τους Σοβιετικούς, η CIA έμαθε για το «πείραμα» γύρω στο 1962 και άρχισε έρευνες ανοίγοντας φάκελο που τον ονόμασε Project Pandora. Τα γεγονότα έγιναν γνωστά στο κοινό το 1976. Οι Σοβιετικοί σταμάτησαν το «ψήσιμο» το 1979, ξαναρχίζοντάς το ωστόσο το 1983 για αρκετούς μήνες, προφανώς για να συ­μπληρώσουν ορισμένα κενά τής έρευνάς τους.
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που έστελναν οι πράκτο­ρες τής Μόσχας ήταν ποικίλα και σκόπευαν κατευθείαν στο γραφείο τού πρέσβη, οποίος πέθανε τελικά από λευχαιμία. Υπολογίζεται ότι η εκπομπή ήταν στα 4.000 microwatts, ενώ μια επιστημονική εργασία που δημοσιεύθηκε από Σοβιετικούς στα μέσα τού 1960 ανέφερε ότι ένα τέτοιο επί­πεδο ακτινοβολίας προκαλεί θολή όραση, πονοκεφάλους και απώλεια συγκέντρωσης τής προσοχής. Άλλες εργασίες στη συνέχεια ανέφεραν, ότι μέσα στα προβλήματα υγείας μπαίνει και η παράμετρος τού καρκίνου.
Το 1977 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ιατρικοί έλεγχοι στα μέλη τής πρεσβείας, που είχαν επιστρέψει από τη Μόσχα, έδειξαν ελαφρώς ανεβασμένα επίπεδα λευκών αιμοσφαιρί­ων, (ένα όριο που υποδηλώνει λευχαιμία), και αποδόθηκαν σε κάποιο ασυνήθιστο μικρόβιο. Ωστόσο, ένας γιατρός σε συνέντευξή του στο Associated Press, δήλωσε ότι βρέθηκαν πολλές βλάβες στο DNA.
Πάντως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το 1976 επίδομα στους υπηρετούντες στην πρεσβεία τής Μόσχας, με το αιτιολογικό ότι βρίσκονταν σε «ανθυγιεινό μέρος» και τοποθέτησε φράγμα­τα αλουμινίου στα παράθυρα, για να προστατεύσει τους εργαζόμενους από την ακτινοβολία, που είναι εκατοντάδες φορές μικρότερη από εκείνη που δέχονται οι εργαζόμενοι κοντά σε βάσεις ραντάρ.
Επίσης η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε στο Johns Hopkins School of Medicine το ποσό των 250.000 δολαρίων για να ελέγξει εάν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των υψηλών κρουσμάτων καρκίνου στο προσωπικό τής πρεσβείας και των σοβιετικών «σημάτων».
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα τής τάσης τού στρατιωτικού κατεστημένου να έχει απόλυτη χρήση κάθε συχνότητας ήταν η περιβόητη προσπάθεια τού αμερικανικού ναυτικού με το κωδικό όνομα Project Sanguine.
Τελικά το στήσιμο μιας γιγάντιας κεραίας ματαιώθηκε επειδή θεωρήθηκαν επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία(1) τα εξαιρετικά χαμη­λά ραδιοκύματα, που θα εξέπεμπε καθώς θα μπορούσαν να διαπερνούν το έδαφος και το νερό, για να έχει το αμερικανικό ναυ­τικό άμεση επαφή με τα υποβρύχια.
Ο Δρας Robert Becker, ο επιστήμονας που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή που έλεγξε το θέμα, ήταν ο πρώτος στην ιστο­ρία που παρουσίασε στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτι­νοβολία προκαλεί βλάβες ακόμα και σε δό­σεις πολύ κάτω από εκείνες που δημιουρ­γούν θερμικά φαινόμενα στους ιστούς.
Η «άλλη» ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των ΣΛΦ
Για το θέμα τής ηλεκτρομαγνητικής ακτι­νοβολίας στους λαμπτήρες «οικονομίας» πρέπει να διευκρινισθεί ότι η Επιτροπή δή­λωσε ότι θα επανέλθει, αντιλαμβανόμενη το ελλιπές των συμπερασμάτων της, επει­δή... «οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού αντίθετα με τους λαμπτήρες πυράκτωσης εκπέμπουν συχνότητες υψηλού φάσματος (30-60 KHz) και αυτές οι συχνότητες δεν είναι ίδιες αλλά διαφέρουν σε κάθε τύπο λάμπας εξοικονόμησης».
Παρά ταύτα υποστηρίζει ότι οι ΣΛΦ είναι «σχεδόν ίδιοι» με τους παλαιούς σωληνωτούς λαμπτή­ρες φθορισμού. Το γεγονός ότι η επιτροπή υποστηρίζει ότι είναι σχεδόν ίδιοι οι συμπαγείς λα­μπτήρες φθορισμού, με τους παλαιού τύπου σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού έχει την ερμη­νεία του. Αποτελεί βασική αρχή κάθε επιστημονικής έρευνας, οποιοδήποτε ερευνώμενο ζήτημα να κρίνεται αποκλειστικά αυτό. Είτε πρόκειται για άνθρωπο, ζώο, φυτό ή αντικείμενο η ελάχιστη παρέκκλιση βγάζει εκτός εγκυρότητας τη διεξαγόμενη έρευνα. Η SCENIHR το γνωρίζει αυτό και επειδή τα μέλη της ήταν υποχρεωμένα να εξάγουν συμπεράσματα για ένα προϊόν που δεν είχε υποστηρικτικές εργασίες, ανέτρεξαν σε ένα «σχεδόν όμοιο». Καταπληκτική λογική. Ας ξεκινή­σουν και οι φαρμακοβιομηχανίες την ίδια τακτική, αλλά και κάθε κλάδος παραγωγής προϊόντων για να τα σερβίρουν «ασφαλή» στους άτυχους καταναλωτές.
Φυσικά, με βάση τα υπάρχοντα όρια ασφαλείας οι λάμπες «οικονομίας» είναι ασφαλείς. Η ακτι­νοβολία που εκπέμπουν δεν ξεπερνά τα όρια τής ICNIRP, τής διεθνούς επιτροπής που τα έχει ορίσει.
Από τα εξαγόμενα αυτού τού σώματος, που έχει υιοθετήσει και η ΠΟΥ, η επιστημονική επιτρο­πή τής Κομισιόν, είναι αναγκασμένη να πει ότι τα καθιερωμένα όρια ασφαλείας από την ICNIRP είναι καλώς αποδεκτά!
Ωστόσο ο καθηγητής βιοχημείας τού Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Χρήστος Γεωργίου αναφέρει ότι είναι υπαρκτή η διαπλοκή τής Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και τής ICNIRP, (η τελευταία είναι η επιτροπή που επικαλείται η SCENIHR, για να ισχυροποιήσει τις θέσεις της περί αβλαβούς ακτινοβολίας των λαμπτήρων «οικονομίας) με επιχειρηματικά συμφέροντα. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως η Λίικα Κάιφετς από τους βασικούς συντάκτες των κριτηρίων επι­κινδυνότητας των ορίων ακτινοβολίας «εργάζεται στο Ινστιτούτο Ερευνών για τον Ηλεκτρισμό και ότι είναι σύμβουλος εταιρειών». Παρατίθενται μάλιστα πλήθος ονομάτων και εταιρειών που «βοήθησαν στη σύνταξη των κριτηρίων.
Επιπλέον αναφέρεται ότι σε συνάντηση τής ομάδας εργασίας τής ΠΟΥ για τη διαμόρφωση των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ο Ρεπαχόλι, ο οποίος είναι επίτιμος διευθυντής και τής ICNIRP, προσκάλεσε ως μόνους εξωτερικούς παρατηρητές 8 αντιπροσώπους εταιρειών ηλεκτρι­σμού ενώ απαγόρευσε την παρουσία δημοσιογράφων...
Μάλιστα η συνάντηση δεν δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα τής ΠΟΥ με αποτέλε­σμα ελάχιστοι ειδικοί επιστήμονες να γνωρίζουν τη συνάντηση. Προσκλήσεις έλαβαν μόνο εκ­πρόσωποι εταιρειών!
Στο ίδιο άρθρο που δημοσιεύθηκε σε αθηναϊκή εφημερίδα(1) αναφέρεται ότι ο κ. Ρεπαχόλι χρη­ματοδοτείται από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με 150.000 δολάρια ετησίως, ενώ οι «ενδιαφε­ρόμενοι» μπορούν να προσφέρουν «ευγενώς» χρηματοδοτήσεις, μέσω χορηγιών τους στο νο­σοκομείο Royal Adelaide. Το τελευταίο μάλιστα να έχει την κάλυψη τής νομικής υπηρεσίας τής ΠΟΥ... Στο μεταξύ έχουν υπάρξει έγγραφες διαμαρτυρίες - καταγγελίες σχετικά με αυτό το σκάν­δαλο προς το προεδρείο τής ΕΕ(2), οι οποίες έχουν λειτουργήσει ως κραυγές απόγνωσης σε ώτα μη ακουόντων...
Το κερασάκι στην τούρτα όλης αυτής τής παραφροσύνης ήρθε με την αποκάλυψη ότι η αρ­μόδια επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν, η SCENIHR, που αρχικά δήλωσε ότι τα όρια ακτινο­βολίας είναι ασφαλή και δεν πρέπει να μειωθούν, βρίσκεται σχεδόν υπόλογη για διαπλεκόμενα συμφέροντα. Η σύνθεσή της είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που έλεγξε τους «οικονομι­κούς» για πρώτη φορά, αλλά η συνταγή συνήθως δεν αλλάζει. Ποτέ δεν ελέγχονται συστηματι­κά τα μέλη της εάν υφίστανται διασυνδέσεις. Η πάγια πρακτική είναι να δηλώνεται αυτοβούλως από κάποιο μέλος της ότι διατηρεί μια διαπλεκόμενη κατάσταση και το προεδρείο αποφασίζει πάντοτε(!) ότι δεν υφίσταται θέμα.(3)
Στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών νεφών αποκαλύφθηκε ότι επιστήμονας, ο οποίο κρί­νει αν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών από την αόρατη μικροκυματική ακτι­νοβολία των πύργων κινητής και την αντίστοιχη χρήση των τηλεφώνων της, έχει στενό συγγενή που εργάζεται σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας!(4) Το άκρως δυσάρεστο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο ίδιος επιστήμονας ήταν ένας εκ των τριών βασικών μελών, που γνωμοδότησαν ότι οι «οικονομικοί» είναι ασφαλείς για την πλειοψηφία τού πληθυσμού τής ΕΕ,(1) μια γνωμοδότηση που μετά τέσσερα χρόνια (2012) αναιρείται σε βάθος με το νέο πόρισμα.(2)
Η μέγιστη ανακολουθία
Η ουσιαστική ανακολουθία τού ζητήματος βρίσκεται επίσης και σε ένα άλλο σημείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 7 αποχές, 16 ψήφους κατά και 522 υπέρ έκρινε το 2008(3) πως τα θε­σπισμένα όρια από την ICNIRP πρέπει να αναθεωρηθούν, ζητώντας μάλιστα να ληφθεί υπόψη το πόρισμα διεθνούς επιτροπής ανεξάρτητων επιστημόνων (BioInitiative Report)(4) το οποίο το­νίζει πως πρέπει να θεσπισθούν χαμηλότερα όρια ασφαλείας. Παρά ταύτα τίποτα δεν συνέβη. Γεγονός που αποκαλύπτει ότι κρισιμότατες αποφάσεις που αφορούν την υγεία των πολιτών δεν λαμβάνονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, αλλά τίθενται από κέντρα συμφερό­ντων, που αποφασίζουν με διαφορετικά «μέτρα και σταθμά».
Το θέμα χρήζει έντονης επισήμανσης επειδή παρατηρούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών να ζητά μείωση των ορίων ασφαλείας και άγνωστες δυνάμεις που βρίσκονται προφανώς σε υψηλότερη και ισχυρότερη θέση να μην το επιτρέπουν. Το ερώτημα που τίθε­ται είναι το εξής: ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις και με ποια επιχειρήματα βαδίζουν αντίθετα τής πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών, σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών;
Ένας επιστήμονας με κορυφαίο επίπεδο γνώσεων ο Neil Cherry(5) κρίνοντας τα περιβόητα όρια ασφαλείας των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που έχουν τεθεί από την ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) αναφέρει(6) ότι αυτά «.... εξετάστηκαν και βρέ­θηκαν να έχουν σοβαρές και μοιραίες αλλοιώσεις, συστηματική τάση μεροληψίας, σοβαρά λάθη, πα­ραλείψεις και συνειδητές διαστρεβλώσεις δεδομένων. Αποδεχόμενοι αυτά τα όρια αποτυχαίνουμε να προστατεύσουμε το κοινό από γνωστές πιθανές και πραγματικές πηγές κινδύνου και για αυτό το λόγο (τα όρια) είναι παράνομα...».
Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Robert Becker και Andrew Marino αναφέρουν στο βιβλίο τους «Electromagnetism and Life»(7) στο οποίο εξετάζουν τις επιδράσεις τής ηλεκτρομαγνητικής ακτι­νοβολίας σε έμβια συστήματα, ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος έχουν επηρεάσει δραστικά το γεωμαγνητικό πεδίο τής Γης και επιπλέον αποδεικνύουν, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία την εποχή κυκλοφορίας τού βιβλίου (1982), ότι επιδρούν δυσμε­νώς σε κρίσιμα σημεία, όπως:
Στο νευρικό σύστημα. Στους αδένες. Στο κυκλοφορικό σύστημα συμπεριλαμβανόμενης τής καρδιάς. Στο αίμα. Στο σύστημα αναπαραγωγής και στους ιστούς.
Συγκλονιστικές αποδείξεις ότι η ακτινοβολία μικροκυμάτων επιφέρει κυτταρικό θάνατο έδω­
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_033.pdf
3 http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5564632&eventId=1046703&backToCaller=NO&language=en
4 http://www.bioinitiative.org/index.htm
5 http://www.neilcherry.com/profile.php
6 http://www.salzburg.gv.at/ICNIRP-Kritik1.pdf
7 http://ortho.sh.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/EL/ELTOC.html
Λάμπες Οικονομίας: η Δολοφονία τής Υγείας
σαν τέσσερις Έλληνες πανεπιστημιακοί. Με εργασία(1) τους απέδειξαν ότι επέρ­χεται κυτταρικός θάνατος τόσο με την μι­κροκυματική ακτινοβολία που εκπέμπεται όταν πραγματοποιείται η παγκόσμια τηλε­φωνική επικοινωνία όσο και με τη συνήθη μικροκυματική τοπική επικοινωνία μετα­ξύ κινητών τηλεφώνων!
Δεδομένου ότι οι επιστημονικές εργα­σίες για τους συμπαγείς λαμπτήρες φθο­ρισμού είναι ανύπαρκτες και ότι οι εργα­σίες για τους σωληνωτούς φθορισμού βασίζονται κυρίως στις επιδράσεις τής υπεριώδους ακτινοβολίας και τού μπλε φωτός, γίνεται αντιληπτό πως τα συμπε­ράσματα τής επιτροπής SCENIHR, είναι όχι μόνο ατελή, αλλά και επιστημονικώς αντιδεοντολογικά.
Ο πανεπιστημιακός ερευνητής Δρας Andrew Goldsworthy υποστηρίζει ότι βρήκε τον μηχανισμό που συμβαίνουν ση­μαντικές μη θερμικές βλάβες από τα ηλε­κτρομαγνητικά πεδία(2) μέσω τής διαταραχής στη διακασία ανταλλαγής ιόντων καλίου - νατρίου, ένα γεγονός που θα εξηγήσω στη συνέχεια τη σπουδαιότητά του.
Έχουμε επίσης το συμπέρασμα έρευνας επιστημόνων που επιβεβαίωσε ότι ηλεκτρομαγνητι­κά πεδία 50 χερτζ, ίδια δηλαδή με αυτά που υπάρχουν αόρατα αλλά υπαρκτά στις οικίες μας προκαλούν κακοήθεις μεταλλάξεις σε ανθρώπινα κύτταρα(3)(4) όπως και σε κύτταρα ζώων,(5) αύξηση τής δραστηριότητας ενζύμων,(6) μείωση των ωρών ύπνου σε ανθρώπους,(7) αλλοίω­ση σε υποδοχείς μεμβρανών,(8) ενώ συμβαίνουν ποικίλες άλλες δυσμενείς ηλεκτρο-βιο-χημικές αντιδράσεις.(9)
Μια από τις σημαντικότερες προαναφερθείσες διαταραχές είναι η αλλοίωση που συμβαίνει στα ιόντα καλίου - νατρίου, επειδή ο νευρώνας μπορεί να παρομοιασθεί με μικροσκοπικό υπο­λογιστή που διαρκώς προσθέτει και αφαιρεί φορτία. Προσθέτει και αφαιρεί ώσεις - πληροφορί­ες ή αλλιώς μηνύματα που λαμβάνει από τους νευρώνες, καθώς ορισμένες συνάψεις παρά­γουν διέγερση και άλλες αναστολή.
«Αυτές οι ανακαλύψεις είναι θεμελιώδους ση­μασίας για την κατανόηση της διαδικασίας τής ζωής, όχι μόνο για τους ανθρώπους και τους ανώτερους οργανισμούς, αλλά και για τα βα­κτήρια και τα φυτά», ανέφερε ο Bengt Norden, υπεύθυνος τής επιτροπής για το Νόμπελ Χημείας που δόθηκε γι΄ αυτή τη συγκλονιστι­κή ανακάλυψη.(1)
Ο τρόπος με τον οποίο τα σήματα - πληρο­φορίες ρυθμίζουν το μεγαλύτερο μέρος τού φαινομένου τής ζωής εξαρτάται από τη σω­στή λειτουργία τού δικτύου όπου είναι ενσω­ματωμένοι οι νευρώνες.
Για να μεταδοθεί το ηλεκτρομαγνητικό νευ­ρωνικό σήμα με την αναγκαία πολύ μεγάλη ταχύτητα μεταξύ των νευρώνων, πρέπει πρώ­τα να διασχίσει τον άξονα τού νευρώνα. Πώς συμβαίνει αυτό; Μόνο όταν συνδυάζονται άριστα η φυσική και χημική ενέργεια.
Ο νευρικός άξονας εκπέμπει ηλεκτρικές ώσεις, που η επιστήμη ονόμασε δυναμικά ενέργειας, τα οποία διαδίδονται κατά μήκος των νευρικών ινών μοιάζοντας με κύμα που περνάει μέσα από ένα καλώδιο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν τα ιοντικά κανάλια ανοί­γουν και κλείνουν αρμονικά για να γίνει δυνα­τό να περάσει ο σωστός αριθμός από τα ηλε­κτρικά φορτισμένα ιόντα. Η σοφία τής φύσης όρισε ότι από ορισμένα κανάλια πρέπει να περνούν ιόντα νατρίου ενώ από άλλα να περ­νούν ιόντα καλίου.
Αυτή η πολύ σημαντική και λεπτεπίλεπτη διαδικασία συντελείται μόνο όταν τρία ιόντα νατρίου βγαίνουν από το εσωτερικό τού κυτ­τάρου και δύο ιόντα καλίου εισέρχονται. Οι κινήσεις αυτών των ιόντων είναι ισοδύναμες με ένα ηλεκτρικό ρεύμα που διαπερνά το νεύρο. Με βάση τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι κάθε διαταραχή που συμβαίνει με εξωγενή τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, επί των ενδογενών ηλε­κτρομαγνητικών πεδίων των νευρώνων, έχει την ισχύ να διαλύσει την αρμονική λειτουργικότητα τής ζωής.
Πού κρύβεται το σκάνδαλο;
Ωστόσο το μέγα σκάνδαλο με το ζήτημα τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας βρίσκεται στην ίδια τη μεθοδολογία διερεύνησής του, που δεν έχει εξακριβώσει δύο κρίσιμα ζητήματα.
Πρώτο ζήτημα. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε μία μελέτη η οποία να λαμβάνει υπόψη της τη συνολική (αθροιστικά) τεχνητή ακτινοβολία τού περιβάλλοντος.
Σχετική έρευνα (αν και περιορισμένη) στο χώρο των αέριων ρυπαντών, έδειξε για πρώτη φορά, ότι υγιή άτομα όταν εκτίθενται σε συνδυασμό δύο χημικών ρυπαντών εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα βλαβών σε κύτταρα των πνευμόνων. Προηγούμενες μελέτες που εξέταζαν ξεχωριστά αυτούς τους χημικούς ρυπαντές δεν είχαν δείξει παρόμοιες βλάβες.(1) Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν έχει έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα παρόμοια έρευνα που να εξετάζει τη συνολική επίδραση των ποικίλων ακτινοβολιών τού ηλεκτρομαγνητικού Αρμαγεδδώνα που πλήττει τους πολίτες τής Γης;
Η απάντηση είναι απλή. Επειδή τα αποτελέσματα θα είναι τόσο εφιαλτικά ώστε θα υπάρξουν τόσο καταλυτικές αντιδράσεις αναγκάζοντας το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα να μετα­ναστεύσει σε άλλο πλανήτη.
Δεύτερο ζήτημα: Δεν έχουν αξιολογηθεί οι επιδράσεις στην υγεία από τη μη ιονίζουσα ακτινο­βολία. Πάμπολλοι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα όρια είναι ξεπερασμένα επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη τους και τις επιδράσεις στην υγεία που συμβαίνουν πολύ κάτω από το σημείο εκείνο που προκαλείται αύξηση τής θερμοκρασίας στους ιστούς και τα όργανα τού σώματος, αναφέροντας πληθώρα επιστημονικών εργασιών που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία πολύ κάτω από τα όρια που έχουν θεσπιστεί, αντιδράσεις που όπως προανέφερα σχετίζο­νται άμεσα με την ανταλλαγή ιόντων νατρίου - καλίου στους νευρώνες.
Προβλήματα υγείας από τους ΣΛΦ
Η SCENIHR, η ειδική επιτροπή τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συστήθηκε για να εξετάσει το θέμα της ηλεκτροευαισθησίας, ζήτησε από ειδικούς επιστήμονες και μεταξύ άλλων από τη δόκτορα Magda Havas(2) να καταθέσουν υπομνήματα.
Η κ. Χαβάς υπέβαλε στην επιτροπή τις επιστημονικές απόψεις της. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε μελέτη που συνδέει τον βρόμικο ηλεκτρισμό με κρούσματα καρκίνου.(3)
Στο σχετικό υπόμνημα δηλώνει σαφώς ότι προκύπτουν προβλήματα με τους συμπαγείς λα­μπτήρες φθορισμού, επειδή εκπέμπουν και βρόμικο ηλεκτρισμό, αναφερόμενη σε σειρά εργα­σιών για να υποστηρίξει τις απόψεις της.
Σχετικά με το ζήτημα τού βρόμικου ηλεκτρισμού, πρέπει να ειπωθεί ότι είναι μια από τις πλέον κρυφές και πλέον άγνωστες απειλές για την ανθρώπινη υγεία. Βρίσκεται - στην κυριολεξία - παντού σε όλη τη Γη και επιδρά με αόρατο αλλά επικίνδυνο και συνεχή τρόπο σε κάθε μορφή ζωής.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεορά­σεις, λάμπες αλογόνου, λάμπες φθο­ρισμού κάθε είδους και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή είναι δυ­νατό να παράγει βρόμικο ηλεκτρισμό, που στη γλώσσα των ειδικών επιστημό­νων μεταφράζεται ως παραγωγή υψη­λών συχνοτήτων αρμονικών. Έχει διαπι­στωθεί ότι αρμονικές εκπέμπουν και οι ανεμογεννήτριες, γι’ αυτό το λόγο τοπο­θετούνται ειδικά φίλτρα. Ίσως τα προ­βλήματα υγείας σε ζώα και ανθρώπους που παρατηρούνται στο γύρω χώρο να προέρχονται από ανεμογεννήτριες χω­ρίς φίλτρα αρμονικών.
Η κυρία Χαβάς πιθανώς είναι επιεικής στις κρίσεις της. Πολύ περισσότερο κατηγορηματικός εί­ναι ο κορυφαίος επιστήμονας και πανεπιστημιακός Robert Becker, που ασχολήθηκε πάνω από τρεις δεκαετίες με τα εξαιρετικά χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (αυτός που με την κατάθεσή του στο Κογκρέσο, ματαίωσε τα σχέδια τού ναυτικού των ΗΠΑ για το στήσιμο μιας γιγάντιας κε­ραίας), προχωρώντας σε συγκλονιστικές ανακαλύψεις. Όπως τόνισε:
«Ίσως είναι δύσκολο να πεισθούμε ότι κάτι που δεν το ακούμε, δεν το βλέπουμε, δεν το αγγίζουμε, ή δεν το μυρίζουμε μπορεί παρά ταύτα να μας βλάψει τόσο πολύ. Ωστόσο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει.
Ορισμένοι επιστήμονες, μερικοί δρουν πιθανώς με συνειδητή τάση παραπληροφόρησης, συνεχί­ζουν να μας λένε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό, πολύ απλά, δεν είναι αλήθεια. Σίγουρα χρειάζεται να γνωρίσουμε περισ­σότερα, αλλά έχουμε πολύ καλά αναγνωρίσει πολλά είδη κινδύνων.
Τρεις κίνδυνοι υπερκαλύπτουν όλους τους άλλους. Ο πρώτος έχει συστηματικά αποδειχθεί. Τα ηλε­κτρομαγνητικά πεδία που δονούνται μεταξύ των 30 και 100 hertz ακόμα και εάν είναι ασθενέστε­ρα από το πεδίο τής Γης, παρεμβαίνουν στις ρυθμίσεις που συντηρούν τους βιολογικούς ρυθμούς μας κατάλληλα χρονισμένους. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο στρες και ασθενείς άμυνες απέναντι στις ασθένειες.
Δεύτερο. Τα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η ρύθμιση των διαδικασιών τής κυτταρικής ανάπτυξης εξασθενεί από την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση, ότι αυξάνονται τα κρούσμα­τα καρκίνου και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα αναπαραγωγής.
Τα ηλεκτρομαγνητικά όπλα συνιστούν τον τρίτο παράγοντα κινδύνου με αποκορύφωμα το χειρισμό τού κλίματος, που επιχείρείται από εκείνο το είδος των μαθητευόμενων μάγων με το κατάλληλο επί­πεδο άγνοιας».
Ο ίδιος επιστήμονας σημει­ώνει τα εξής:
«Ο καθένας ανησυχεί για τα πυρηνικά όπλα επειδή αποτε­λούν απειλή για την επιβίωσή μας. Ωστόσο, πιστεύω ότι η μέγιστη απειλή είναι ο χειρι­σμός τού ηλεκτρομαγνητι­κού περιβάλλοντός μας, επει­δή είναι πέρα από κάθε όριο μη ανιχνεύσιμος και μπορεί να χτυπήσει στο κέντρο τής ίδιας τής ζωής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την πλέον ση­μαντική επιστημονική ανα­κάλυψη που έγινε ποτέ. Τη φύση τής ζωής. Ακόμα και εάν επιβιώσουμε από τις χημικές και πυρηνικές απειλές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η αυξανόμενη ηλεκτρομαγνητική ρύπανση να θέσει τον τροχό σε κίνηση επιφέροντας ανεπίστρεπτες αλλαγές, προ­καλώντας την εξαφάνισή μας πριν καν το καταλάβουμε».(1)
Δέκα χρόνια μετά από αυτές τις δηλώσεις , οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο Βόρειος Πόλος τής Γης κινείται με την απίστευτη ταχύτητα των 64 χιλιομέτρων το χρόνο από ένα νησί τού Βόρειου Καναδά όπου βρισκόταν προς την κατεύθυνση τής Ρωσίας.(2) Η μετατόπιση δεν είναι δυνατό να εξηγηθεί. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι αλλαγές στον πυρήνα τής Γης, αλλάζουν το μαγνητικό Βόρειο Πόλο στην επιφάνεια τού πλανήτη.
Επιστρέφοντας στο ζήτημα τής ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης, σύμφωνα με τη δόκτορα Χαβάς, τα προβλήματα που προκαλεί (ειδικά) ο βρόμικος ηλεκτρισμός είναι πολλά, υπαρκτά και κατα­τάσσονται ως εξής:
Νευρολογικά: πονοκέφαλος, ζαλάδα, ναυτία, δυσκολία συγκέντρωσης, μείωση μνήμης ευερε­θιστότητα, κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία, χρόνια κούραση, αδυναμία, τρέμουλο, μυϊκός σπασμός, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, υπεραυξημένα ανακλαστικά, πόνοι σε μυώνες και αρθρώσεις, συ­μπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, πυρετός.
Περισσότερο σοβαρές εκδηλώσεις είναι δυνατό να εκδηλωθούν όπως επιληπτικές κρίσεις, πα­ράλυση, ψύχωση, και εγκεφαλικό.
Καρδιακά: αίσθηση γρήγορων καρδιακών παλμών, αρρυθμία, πόνος ή πίεση στο στήθος, χα­μηλή ή υψηλή πίεση, αργός ή γρήγορος καρδιακός παλμός, αδυναμία αναπνοής.
Αναπνευστικά: Ρινίτιδα, βρογχίτιδα, πνευμονία και άσθμα.
Δερματολογικά: εξάνθημα, αισθήσεις φαγούρας, καψίματος και εξάψεις.
Οφθαλμολογικά: πόνος ή κάψιμο στα μάτια, πίεση πάνω ή μέσα στα μάτια, εξασθένηση όρα­σης, μικρότατα σκούρα σημεία που περιφέρονται μπροστά στα μάτια και καταρράκτης.
Άλλα: προβλήματα πέψης, κοιλιακά προβλήματα, διόγκωση θυρεοειδούς, πόνος στους όρχεις ή στις ωοθήκες, ξηρότητα χειλέων, γλώσσας και ματιών, μεγάλη δίψα, αφυδάτωση, αιμορραγία μύτης ή εσωτερική αιμορραγία, διαταραχή στο ανοσοβιολογικό.
Στο σώμα: απώλεια μαλλιών, πόνος δοντιών, αποσύνθεση σφραγισμάτων, μειωμένη όσφρηση, σφυρίγματα στα αυτιά.
H κ. Χαβάς, σε εργασία της αναφερόμενη στις νέες «οικονομικές» λυχνίες διευκρινίζει ότι οι περισσότερες από αυτές εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες, που τις διασπείρουν εκτός τού άμεσου χώρου όπου βρίσκονται και σε όλη την ηλεκτρική καλωδίωση, τής οικίας επιφέροντας σοβαρή αλλοίωση στην ποιότητα τής παρεχόμενης ενέργειας, καθώς την μετατρέπουν σε βρόμικο ηλε­κτρισμό. Αυτό σημαίνει ότι άτομα που βρίσκονται σε άλλα δωμάτια, ή σε άλλες σχολικές αίθου­σες ή σε άλλες νοσοκομειακές αίθουσες εκτός εκείνης που διατηρούν σε λειτουργία την οικονο­μική λυχνία, πλήττονται με αυτό τον τρόπο από βρόμικο ηλεκτρισμό.
Όπως διευκρινίζει η κ. Χαβάς, δεν εκπέμπουν όλες οι λυχνίες βρόμικο ηλεκτρισμό και επιπλέ­ον δεν εκπέμπουν τα ίδια επίπεδα ακτινοβολίας. Πράγματι έτσι είναι. Σε μετρήσεις που έκανα με την ειδική συσκευή μέτρησης σε τουλάχιστον 15 διαφορετικά είδη λαμπτήρων διαπίστωσα ότι ορισμένοι είναι «βόμβες» εκροής βρόμικου ηλεκτρισμού, ενώ λίγοι άλλοι δεν εκπέμπουν παρά ελάχιστα.
Σε επικύρωση των ανωτέρω έρχονται τα εξαγόμενα επιστημονικών ερευνών από το μεγάλου κύρους Πανεπιστήμιο τής Ουάσιγκτον,(1) για βλάβες σε ιστούς ακόμα και από τα συνήθη ηλε­κτρομαγνητικά πεδία των 60 (ή 50) Hertz, τα οποία προκαλούν βλάβες στο DNA, βλάβες οι οποί­ες αθροίζονται με το πέρασμα τού χρόνου καθώς συνεχίζεται η χρήση συσκευών που λειτουρ­γούν στα 50 ή 60 Hertz.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι τρωκτικά που εκτίθενται σε 60 Hertz μόνο για 24 ώρες εμφανίζουν σημαντικές βλάβες στο DNA, ενώ έκθεση για 48 ώρες έδειξε ακόμα μεγαλύτερες εγκεφαλι­κές «αυτοκτονικές» βλάβες, μια διαδικασία κατά την οποία αυτοκτονούν τα κύτταρα επειδή δεν μπορούν να αυτο-επιδιορθωθούν.(2)
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι στην πραγματική ζωή οι άνθρωποι εκτίθενται σε αυτά τα επικίν­δυνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε διάστημα μόνο πέντε λεπτών, όπως με τη χρήση ηλεκτρικής μηχανής ξυρίσματος, ή με το πιστολάκι στεγνώματος των μαλλιών.
Οι βλάβες στο DNA επισκευάζονται με κάποια ευκολία όταν συμβαίνουν μόνο στη μία πλευρά τής έλικας, διευκρινίζουν οι ερευνητές. Όταν η βλάβη είναι και στις δύο πλευρές, τότε εμφανίζε­ται πολύ αυξημένη η πιθανότητα καρκινογένεσης.
Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ενήμεροι - τονίζουν - ότι μύριες ηλεκτρονικές συσκευές καθημερι­νής χρήσης προκαλούν προβλήματα υγείας, όπως η καφετιέρα, ηλεκτρικά ρολόγια, ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, ηλεκτρικές κουβέρτες και πολλά άλλα.
Φυσικά σε αυτό το χορό των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αντικειμένων εισήλθαν αναγκα­

στικά από το Σεπτέμβριο τού 2009, μέσω τού νομοθετικού εξοστρακισμού των λαμπτή­ρων πυράκτωσης και οι λά­μπες «οικονομίας» ή ΣΛΦ.
Στο 35% των ανθρώπων βρίσκονται σε εξέλιξη συμπτώματα ηλεκτροευαισθησίας
Με δεδομένο ότι στο 3% τού πληθυσμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σύνδρομο τής ηλεκτροευαισθησίας και το 35% εμφανίζει συμπτώμα­τα, παρατηρούμε να συμβαί­νει ένας άκρως ρατσιστικός απομονωτισμός σε βάρος ατόμων, μιας και δεν μπο­ρούν να ζήσουν σε πλείστους όσους χώρους που πλήττο­νται από ηλεκτρομαγνητική ρύπανση.
Η ζωή γι’ αυτούς είναι τόσο δύσκολη, που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας των υπο­λοίπων, οι οποίοι αν και μπο­ρεί να πλήττονται ή και να πάσχουν από διάφορα συ­μπτώματα λόγω της ηλε­κτρομαγνητικής ρύπανσης, δεν έχουν ακόμα αναγνωρί­σει την πηγή των προβλημά­των τους.
Ένα άτομο με ηλεκτροευαι­σθησία δεν μπορεί, για παρά­δειγμα, να μείνει για αρκετό διάστημα (ή και καθόλου) σε ένα κατάστημα, που είναι τοποθετη­μένες οι νέες οικονομικές λάμπες υδραργύρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΟΥ, (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) διοργάνωσε διεθνές συνέδριο για τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και την ηλεκτροευαισθησία τον Οκτώβριο 
«...ένα φαινόμενο όπου άτομα βιώνουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία τους, καθώς χρησι­μοποιούν ή βρίσκονται σε απόσταση από συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρικά, μαγνητικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία .... Οποιαδήποτε και εάν είναι η αιτία, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι πραγματικά και ορισμένες φορές επιδρούν εξασθενητικά σε άτομα που επηρεάζονται από αυτά. Η έκθεσή τους σε αυτά είναι σε γενικές γραμμές αρκετές φορές κατώτερη των διεθνώς αποδε­κτών ορίων».
Εάν τοποθετήσουμε τις λάμπες «οικονομίας» σε ρυθμιστή έντασης, δεν λύνεται το πρόβλημα. Αντίθετα αυξάνεται. Ο ρυθμιστής έντασης παράγει ισχυρότερες διαταραχές. Εξάλλου οι περισ­σότερες από αυτές τις νέες λάμπες είναι ασύμβατες με μειωτές φωτός. Ακόμα και σε κοινές λά­μπες πυράκτωσης εάν τοποθετήσουμε ρυθμιστές έντασης, τότε και αυτές παράγουν βρόμικο ηλεκτρισμό.
Ο βρόμικος ηλεκτρισμός όχι μόνο εκπέμπεται από πηγές ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης, αλλά μπορεί να ρέει διαμέσου τής ηλεκτρικής καλωδίωσης κάθε χώρου, δηλαδή να βρίσκεται πα­ντού. Αν και εκπέμπεται σε εξαιρετικά χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά και ραδιοσυχνό­τητες, θεωρείται από τους ειδικούς μια από τις πλέον επικίνδυνες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης.
Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν ήδη ηλεκτρονικές συσκευές - φίλτρα, που υποστηρίζουν ότι μειώνουν τον βρόμικο ηλεκτρισμό, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζουν ότι βοηθούν την υγεία. Μετρήσεις που έχω κάνει με την ειδική συσκευή έδειξαν ότι μια από τις μάρκες αυξάνει σημαντι­κά αντί να μειώνει τις εκροές του. Υπάρχουν στην αγορά αρκετά είδη. Η προσωπική μου εμπει­ρία έδειξε ότι από τα τρία είδη που αγόρασα και δοκίμασα δυστυχώς κανένα δεν μειώνει αυτά τα αόρατα και επικίνδυνα πεδία τού βρόμικου ηλεκτρισμού.
Η κ. Χαβάς διαπίστωσε ότι με την τοποθέτηση κατάλληλων φίλτρων μειώθηκαν οι κρίσεις άσθματος σε σπουδαστές, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το ενεργειακό τους δυναμικό. Σε έλεγχο που διεξήγε παρατήρησε ότι η συμπεριφορά μαθητών που έπασχαν από σύνδρομο διαταραχής τής προσοχής βελτιώθηκε σημαντικά. Επίσης παρατηρήθηκε ότι σταμάτησε το ενοχλητικό βου­ητό στα αυτιά.(1)
Καρκίνος και βρόμικος ηλεκτρισμός
Στο μεταξύ, έρευνα σε σχολείο των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι ο βρόμικος ηλεκτρισμός ήταν η αιτία αυξημένων κρουσμάτων καρκίνου.(2)
Οι επιστήμονες που την πραγματοποίησαν παρακινήθηκαν από ρεπορτάζ εφημερίδας το οποίο ανέφερε ότι ειδικός διέψευδε πως αυξημένα κρούσματα καρκίνου σχετίζονται με την πα­ραμονή στο σχολείο La Quinta στην Καλιφόρνια.
Ύστερα από συστηματική έρευνα, σχολαστική μαθηματική ανάλυση των μετρήσεων και έλεγ­χο βρέθηκε ότι πράγματι τα κρούσματα καρκίνου συνδέονταν με την παραμονή στις αίθουσες τού σχολείου. Ειδικά ορισμένες αίθουσες εμφάνιζαν αυξημένα μεγέθη βρόμικου ηλεκτρισμού, τα οποία μετρήθηκαν με μετρητή Microsurge II meter. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι σε σύνολο 137 εκπαιδευτικών 16 ανέπτυξαν 18 καρκίνους. Η συγκριτική αναλογία με άλλα σχολεία ήταν πολύ υψηλή, όπως αντίστοιχα εξαιρετικά υψηλές ήταν οι μετρήσεις που έλαβαν στα επίπεδα τού βρόμικου ηλεκτρισμού. Όπως τονίζουν στα συμπεράσματα τής μελέτης τους:
«Τα περιστατικά καρκίνου σε αυτό το σχολείο ήταν ασυνήθιστα υψηλά και συνδέονται ισχυρά με την έκθεση σε υψηλές συχνότητες αρμονικών. Στη διάρκεια των 28 ετών από τότε που τα ηλεκτρομα­γνητικά πεδία συνδέθηκαν με την πρόκληση καρκίνου, μια σειρά συσκευών μέτρησής τους έχει εισα­χθεί στο εμπόριο. Εάν τα ευρήματά μας είναι ισχυρά, οι αρμονικές υψηλών συχνοτήτων΄είναι νέο και σημαντικό μέγεθος μέτρησης και πιθανώς αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο ένα καινούργιο παράγο­ντα πρόκλησης καρκίνου παρόμοιο με εκείνον τής ιονίζουσας ακτινοβολίας».
Βρόμικος ηλεκτρισμός, διαβήτης και σκλήρυνση κατά πλάκας
Τα πλέον σημαντικά ευρήματά τής κ. Χαβάς αφορούν εκείνα που σχετίζονται με τον διαβήτη και την πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Στην περίπτωση των διαβητικών διαπίστωσε ότι εάν ο χώρος τους δεν πλήττεται από βρόμικο ηλεκτρισμό, τότε οι διαβητικοί τύπου 1 χρειάζο­νται λιγότερη ινσουλίνη και οι διαβητικοί τύπου 2 εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου αίματος.(1)
Σε άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση διαπίστωσε ότι απoκτούσαν καλύτερη ισορροπία και εμφάνιζαν λιγότερο τρόμο. Εκείνοι που έπρεπε να χρησιμοποιούν υποστηρικτικά μέσα, κατάφερναν να περπατούν χωρίς βοήθεια μέσα σε διάστημα μερικών ημερών ή εβδομά­δων, μετά την τοποθέτηση φραγής τού βρόμικου ηλεκτρισμού στο περιβάλλον τους.
Σύμφωνα με τους Philips and Philips (2006) - αναφέρει η κ. Χαβάς - 3% τού πληθυσμού πάσχει από ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία και 35% εμφανίζει σχετικά συμπτώματα. Εάν αυτά τα ποσοστά εφαρμοσθούν στους διαβητικούς, τότε περίπου 5-60 εκατομμύρια διαβητικοί σε πα­γκόσμιο επίπεδο επηρεάζονται στην υγεία τους από την κακή ποιότητα τού ηλεκτρομαγνητι­σμού στο περιβάλλον (Wild et al. 2004). Εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν ότι με την επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μειώνεται η απελευθέρωση ινσουλίνης και η ικανότητα πρόσδεσης τής ινσουλίνης στους υποδοχείς των κυττάρων (Li et al., 2005; Sakurai et al., 2004). Επίσης είναι γνω­στό - συνεχίζει η κ. Χαβάς, ότι το στρες αυξάνει το σάκχαρο τού αίματος στους διαβητικούς και ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παρακινεί τις πρωτεΐνες να δονούνται σε ποικί­λες συχνότητες (Blank and Goodman, 2004; Hinkle and Wolf, 1950).
Σε άλλη έρευνα που πραγματοποίησε η Δρας Χαβάς σε τρία σχολεία τής Μινεσότα, είχαν το­ποθετηθεί φίλτρα που μείωναν δραματικά το βρόμικο ηλεκτρισμό. Τοποθετήθηκαν επίσης και εικονικά φίλτρα, χωρίς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να γνωρίζουν ποια είναι τα λειτουργικά και ποια τα εικονικά, για να έχει η έρευνα τα χαρακτηριστικά τού τυφλού πειράματος. Η έρευνα κάλυψε διάστημα 8 εβδομάδων και οι εκπαιδευτικοί απαντούσαν σε σχετικά ερωτήματα για τη συμπεριφορά των μαθητών σε καθημερινή βάση.
Στα τρία σχολεία στα σημεία όπου υπήρχαν πραγματικά φίλτρα, μειώθηκε ο βρόμικος ηλεκτρι­σμός περισσότερο από 90%. Στο ίδιο διάστημα παρατηρήθηκε βελτίωση τής υγείας εκπαιδευτι­κών και μαθητών, ενώ βελτιώθηκε και η συμπεριφορά των μαθητών. Στο βοηθητικό προσωπικό τού σχολείου βελτιώθηκαν συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, γενική αδυναμία, ξηροστομία, κατάθλιψη, άγχος, και κοκκίνισμα προσώπου.
Μεταξύ των 44 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν ποσοστό 64% εμφάνισε βελτίωση, 30% χει­ροτέρευση και 6% δεν εμφάνισε αλλαγή. Αλλαγές δεν παρατηρήθηκαν σε παιδιά τού γυμνασί­ου, ενώ αντίθετα θετικές αλλαγές διαπιστώθηκαν σε παιδιά μικρών και μεγαλύτερων τάξεων. Έδειχναν μεγαλύτερη συμμετοχή στα δρώμενα τής τάξης, μεγαλύτερη υπευθυνότητα, περισσό­τερη εστίαση, λιγότερα παράπονα υγείας και καλύτερη απόδοση στην αφομοίωση τής ύλης,(1)
Τεχνητό φως και καρκίνος μαστού στις γυναίκες, καρκίνος προστάτη στους άνδρες
Ερευνητές τού πανεπιστημίου τής Χάιφας με στοιχεία που συνέλεξαν από δορυφόρο τής NASA, βρήκαν ότι ο κίνδυνος καρκίνου τού στήθους αυξάνεται δραματικά για τις γυναίκες που ζουν σε περιοχές με ισχυρό φως κατά τη νύχτα.(2) Με άλλη έρευνά τους σε 146 κράτη - χρησιμοποιώ­ντας εκ νέου πληροφορίες από δορυφόρο τής NASA, απέδειξαν ότι το νυχτερινό φως, το οποίο, όπως είναι γνωστό διαταράσσει τους ρυθμούς έκκρισης τής μελατονίνης, προκαλεί σημαντι­κή αύξηση στον καρκίνο τού προστάτη στους άνδρες.(3) Σε παρόμοια συμπεράσματα έφθασαν Ρώσοι επιστήμονες υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο καρκίνου που επιφέρει η χρήση τεχνητού φωτός ειδικά κατά το βράδυ.(4) Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των επιστημόνων που διεξήγε τις προαναφερόμενες έρευνες με τη βοήθεια δορυφόρου τής NASA, έκρουσε τον κώδωνα τού κινδύνου για τους υποτιθέμενους λαμπτήρες «οικονομίας». Διευκρίνισε ότι το φως τους κατα­στέλλει περισσότερο τη μελατονίνη σε σχέση με το φως των λαμπτήρων πυράκτωσης και ως εκ τούτου είναι λαθεμένη η βιαστική προώθησή τους, επειδή είναι δυνατό να δημιουργήσει κατα­στροφή στην υγεία των ανθρώπων κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια, γεγονός για το οποίο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αντιστροφής.(5)(6)
Επιστήμονες, αλλά και πολίτες δηλώνουν ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού προκαλούν προβλήματα υγείας. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση που παρα­τίθεται(7) είναι χαρακτηριστικό και όχι το μοναδικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: