Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ


      «...Επιδίωξη της τυραννίας
      είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφ' ενός για να συντηρείται με τα χρήματα
      τους η φρουρά του καθεστώτος,
κι αφ' ετέρου για να είναι απασχολημένοι οι
      πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές.

Σε  αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση
      των περιουσιών των πολιτών,
όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που
      εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά....»      Αριστοτέλης, 384 - 322 π.Χ.,
      Απόσπασμα από το «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: